Poradnik inwestora

Poradnik powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.

 

 Znaczne środki z europejskich funduszy rozwojowych zaangażowane w modernizację krajowego sektora rolnictwa w ostatniej dekadzie, przekładają się nie tylko na zwiększenie powierzchni upraw oraz skali produkcji poszczególnych gospodarstw, ale także na konsolidację w ramach tych gospodarstw w zakresie powiązanych procesów przetwórczych. Efektem tego jest coraz większy wzrost zapotrzebowania na energię ze strony tych gospodarstw.

Zwiększające się potrzeby energetyczne, w połączeniu z rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz dostępnymi lokalnie zasobami, czynią z tego typu gospodarstw idealne miejsce do wykorzystania małoskalowych rozwiązań, opartych na technologiach energetyki odnawialnej.

W tym kierunku, wytyczanym przez trendy bardziej rozwiniętych i zaawansowanych technologicznie gospodarek europejskich, zmienia się także krajowy system legislacyjny m.in. poprzez tworzenie możliwości i procedur przyjaznych dla tego typu działalności, a także tworzenie konkurencyjnych warunków dla podobnych rozwiązań.

Pojęcie mikroinstalacji, które od niedawna funkcjonuje w polskim systemie prawnym, jako instalacji OZE o mocy do 40 kWe i 70 kWt wytwarzającej energię lokalnie w celu pokrycia własnego zapotrzebowania na energię, jest ściśle związane z koncepcją prosumenta. Jest to aktywny konsument i jednocześnie producent energii, który wykorzystuje ją przede wszystkim na własne potrzeby,  ograniczając  tym  samym  zużycie energii zakupywanej z sieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polski prosument nie prowadzi przy tym działalności gospodarczej.

Szacuje się, że obecnie w Polsce z funkcjonuje już ok. 220 tys. prosumentów, produkujących głównie ciepło, w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii, wśród których dominują kolektory słoneczne - 120 tys. instalacji i kotły na biomasę – 90 tys. sztuk. Z uwagi na ograniczone możliwości prawne, dotychczas rzadziej produkowano w mikoistalacjach energię elektryczną, jednak stan ten powoli zmienia się na skutek wspomnianych poprawek w Prawie Energetycznym, powiązanych z przygotowywaną ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. Przyszłość ustawy, a w konsekwencji ostateczny kształt systemu wsparcia nadal rysuje się niepewnie. Wobec pierwotnych propozycji wzbudzających entuzjazm inwestorów najmniejszych instalacji, związanych z systemem stałych cen (tzw. feed-in tariff), w kolejnych wersjach dokumentów przyjęto zapisy mniej korzystne.

Mimo to, istnieje możliwość stworzenia pewnej niszy rynkowej, możliwej do wykorzystania w dogodnych lokalizacjach, w szczególności w perspektywie wysokiego własnego zapotrzebowania na energię w gospodarstwach rolnych. Biorąc pod uwagę, że przyjęty system wsparcia mikroinstalacji nastawiony jest na oszczędzanie energii i optymalizację jej zużycia, dla przyszłych inwestorów poza kwestiami związanymi z zasobami i usytuowaniem instalacji, kluczowy staje się dobór odpowiedniego rodzaju technologii i mocy instalacji do indywidualnego profilu zapotrzebowania na energię.

Taki profil będzie typowy dla danego modelu produkcyjnego gospodarstwa w zależności od rodzaju odbiorników energii i sposobu ich wykorzystania. W ramach wsparcia realizacji tych koncepcji uruchamiane będą także odpowiednie środki finansowe ze źródeł krajowych i europejskich.

Pierwszym szeroko zakrojonym programem, nastawionym na wsparcie inwestycji w mikroinstalacje jest program Prosument, zainicjowany przez NFOŚiGW, którego perspektywa czasowa przewidziana na lata 2014-2020, zakłada udzielenie dotacji i preferencyjnych pożyczek, inwestorom mikroźródeł OZE produkujących energię elektryczną oraz instalacji hybrydowych, łączących kilka odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła.

W niniejszym poradniku zawarto podstawowe wskazówki dotyczące doboru mikroinstalacji poszczególnych technologii OZE do indywidualnych potrzeb użytkowników na podstawie parametrów technologicznych i ofert rynkowych oraz wyciąg procedur koniecznych do realizacji powziętych zamierzeń inwestycyjnych. Program ten skierowany jest do osób indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych z obszarów wiejskich, a także gospodarstw rolnych, przy założeniu zużycia min. 50% wytwarzanej energii na potrzeby gospodarstwa domowego. Należy zakładać, że po sukcesie programu dotacji do kolektorów słonecznych w zakresie źródeł ciepła, będzie to ważny krok w kierunku budowy silnego rynku mikroinstalacji, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych.

Wyszukiwarka
Kanał Youtube
 
Facebook
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.